کارکرد قدم 2 دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ 13
امید

1- امروز من به چه چیزهایی امید دارم ؟

اینکه بارعایت اصول روحانی زندگیم روز به روز بهتر خواهد شد و با مشورت کردن با اهل فن پیشرفت خواهم کرد

نداشتن سلامت عقل

1- ایا اعتقاد داشتم که میتوانم مصرفم را ................................................................................؟

بله بارها قطع مصرف کردم و بعد گفتم حالا هفته ای یکبار مصرف میکنم . مثلا یکبار در بیمارستان بستری شدم و مدت نه روز سم زدایی شدم ولی بعد از مرخص شدن به زمین بازی میرفتم و خلاصه بعد از گذشت مدتی به این نتیجه رسیدم که من میتوانم کنترلی مصرف کنم که اولین مصرف باعث شد دوباره اجبار به مصرف شوم

2- چه کارهایی کردم که حالا..............................................................................................؟

من بخاطر مصرف دست به حمل و فروش مواد زدم که بخاطرش زندانی شدم . و جهت مصرف به جاهایی رفته ام و کارهایی کرده ام که هنوز باور نمیکنم که من بوده ام که این کارها را کرده ام

3- ایا بواسطه اعتیادم ...................................................................................................؟

تا دلتان بخواهد  من بارها تصمیماتی در زندگی گرفتم که عواقبش تا حالا نیز گریبانم را گرفته روابطم نیز چون در یک چرخه معیوب با ادمهای بیمار چون خودم بود از روی خودخواهی و کوتاه مدت بود . هدف های من نیز براثر احساساتم عوض میشد و شاید تعدد شغل هایی که من عوض کرده ام گواه همین مطلب باشد

4-ایا در زمان مصرف به خود یا دیگران صدمه جسمی و فیزیکی رسانده ام ؟

بله من بخاطر مصرف مواد سوء تغذیه داشتم و از نظر جسمی خیلی لاغر بودم همسر و فرزندانم نیز تحت تاثیر بیماری من افسردگی گرفته بودند . به خیلی از کسانی که با من رابطه داشتند از نظر مالی و احساسی خسارت زده بودم

5- چگونه در برابر مسائل ..................................................................................................؟

من هروقت نشئه بودم همسری خوب . پدری مهربان و دست و دل باز بودم ولی در زمان خماری به هیچ کس محل نمیگذاشتم . و همیشه از ابزار خشم استفاده میکردم . یا از مظلوم نمایی بستگی به شرایط داشت

6- تعادل زندگیم چگونه بهم خورده بود ؟

من وظایف یک انسان را تا حد حیوانی پایین اورده بودم و اینکه روزها خواب بودم و شبها بیدار و قابلیت کار کردن وارتباط برقرار کردن را از دست داده بودم و تمامی اینها به مرور اتفاق افتاده بودو کم کم شکل گرفته بود

7- از چه راههایی.................................................................................................؟

شاید مصرف مواد بیشترین نقش را داشت و فکر میکردم بدون ان نمیشود زندگی خوبی داشت . البته خیلی از چیزهای دیگر نیز با ان همراه میشد

8- ایا قسمتی از .........................................................................................................؟

مصرف مواد . پرخوری . سکس . قمار علائم ظاهری بیماری من است ولی بیماری ما فراتر از اینها است

9- احساسات و افکار من ............................................................................................؟

احساس ترس و دلهره همراه با افکار معتادگونه که به عواقب عملکردم فکر نیکردم

به مرور ایمان اوردیم

1- ایا در مورد ایمان اوری ترسی دارم ؟ انها چه هستند ؟

تجربه گذشته نشان داده که من خودم فقط مایه دردسر برای خودم بوده ام حالا باید علیرغم ترسهایم باید به برنامه ایمان داشته باشم حداقل برنامه توانسته مرا پاک نگه دارد

2- ایا موانعی ...........................................................................................................؟

شاید چون هنوز بعضی وقتها فکر میکنم که خودم همه چیز را میدانم باعث میشود که برایم سخت باشد که به دیگری اعتماد کنم

3- جمله به مرور ایمان اوردیم برایم چه مفهومی دارد ؟

اینکه بعداز قطع مصرف و مشورت با دیگر اعضا و گرفتن راهنما و کارکرد قدم یکم توانستم از وسوسه و اجبار به مصرف رهایی پیدا کنم به همین دلیل در فرایند ایمان اوری قرار گرفتم و متوجه شدم که برنامه کار میکند

4- ایا هرگز به چیزی .........................................................................................................؟

متوجه شدم که جلسه . راهنما و کارکرد قدم دارد به من جواب میدهد و شاید هیچ دلیل منطقی هم برایش ندارم

5- چه تجاربی از دیگر معتادان ........................................................................................؟

اینکه بعد از کارکرد قدمها به ارامش میرسی و خیلی از مشکلاتت کم رنگ میشه

6- به چه چیز ایمان دارم ؟

به برنامه بهبودی و خداوند که مرا در مسیر بهبودی کمک میکند

7- ایمان من از شروع بهبودی ام چگونه رشد کرده ؟

همینکه به این اگاهی رسیده ام که من چقدر دیوانه بوده ام که حاضر بودم در لحظه تبدیل به ادمی شوم که کارهایی انجام میدهم که تصورش هم دردناک است و اینکه با مشورت برای خودم دردسر نمیتراشم

نیروی برتر از خودمان

1- ایا من پذیرش نیرویی برتر از خود............؟

با توجه به اینکه جلسه و اعضا در پاکی و بهبودی من موثر بوده اند برای پذیرش نیروی برتر مشکلی ندارم راهنما نماد ان است

2 - بعضی از چیزهایی را که قدرتمند تر از خودمان است نام ببرید ؟

راهنما و تجربه اش - مشورت کردن با اهل فن - بیماری اعتیاد - برنامه دوازده قدم - مصرف کننده

3 - ایا یک نیروی برتر ..........................................................................؟

بله با اقرار به عجز و رعایت اصول و گوش دادن به راهنما و استفاده از تجربیات اعضا

4 - ایا یک نیروی .....................................................................................؟

بله با مشورت کردن و رعایت اصول دیگر دست به کارهای جن.ن امیز نمیزنم و میتوانم بهتراز دیروز زندگی کنم واشتباهاتم به حداقل برسد

5 - چه شواهدی دارم ................................................................................؟

اینکه مدتهاست که پاک هستم -کارهای دیوانه وار گذشته را تکرار نمیکنم با مشورت مشکلاتم کمتر شده است رنجش در وجودم کم رنگ شده و در روابطم با مردم بهتر شده

6 - نیروی برتر من چه مشخصه هایی ندارد؟

مخرب و ویرانگر نیست

7 - نیروی برتر من چه مشخصه هایی دارد ؟

عاشق و قدرتمند که قدرتش از اعتیاد بیشتر بوده و توانسته مرا پاک نگه دارد و با اعتیاد مقابله کند درست عمل کردن را به من یاد میدهد سازنده است و هیچ وقت حق اشتباه را از من سلب نمیکند

برگشت سلامت عقل

1- چند مثال از داشتن سلامت عقل بزنید ؟

اینکه مواد نمیزنم در زمین بازی  نمیروم با یار بازی کاری ندارم برای انجام امور کاری و زندگی و بهبودی مشورت میکنم مثالهای زنده هم هست ولی در اینجا به همین بسنده میکنم

2- چه تغییراتی در افکار ..................................................................................؟

اینکه دیگر ادعا نمیکنم که همه چیز را میدانم . از همه مهمتر رفتارم را دارم تغییر میدهم تا به مرور باورهایم نیز تغییر کند . مشورت با اهل فن بهترین گواه میباشد که من اصل روشن بینی را دارم تمرین میکنم و دریچه افکارم را دارم به روی ایده های نو باز میگذارم

3- امروز در جه قسمت هایی از زندگیم نیاز دارم ؟

در تمامی امور زندگیم

4-برگشت سلامت عقل به چه دلیل یک فرایند است ؟

چون مادامیکه مشورت کنیم در این فرایند هستیم ولی هرموقع احساس توانایی کنیم و مشورت را کنار بگذاریم بعنی این فرایند را قطع کرده ایم و ما باید بصورت روزانه قبل از انجام کارهایمان مشورت کنیم البته با اهل فن

5- کارکرد باقی قدمها ..........................................؟

باعث میشود ما متوجه بشویم که در اثر استفاده از نقصهایمان چه تاوانی را پرداخته ایم و دیگر تکرار اشتباه را انجام نمیدهیم

6- سلامت عقل چگونه در طول بهبودی به من بازگشته است ؟

اینکه مواد نمیزنم راهنما دارم و تکرار اشتباه نمیکنم

7- من چه توقعاتی از .........................................................؟

اینکه با رعایت اصول تکرار اشتباه نکنم ولی به خودم نیز حق اشتباه بدهم و بجای سرزنش کردن خودم سعی کنم بارعایت اصول دیگر مرتکب اشتباه نشوم

8- ایا توقعات من ......................................................................................؟

همینکه من راهنما دارم و پاک هستم و دارم قدم کار میکنم نشانه براورده شدن توقعات من است البته به مرور زمان بهتر خواهد شد باید بپذیرم که یک شبه معتاد نشده ام

9- این که ببینم ..................................................................................................؟

بله من مشکلاتی در گذشته داشتم که بدلیل سهل انگاری کارم به دادگاه کشیده شد ولی با مشورت با وکیل وپشتکار توانستم واقع بینانه با ان روبرو شوم و ان را حل کنم

اصول روحانی

1- چرا داشتن یک فکر بسته برای بهبودی من ضرر دارد ؟

یک فکر بسته مانند یک چتر نجات بسته است و تجربیات گذشته ثابت کرده بخاطر اینکه من همیشه فکر میکردم همه چیز را میدانم و مشورت نمیکردم خودازاری میکردم

2- امروز در زندگی چگونه از خود روشن بینی نشان می دهم ؟

همینکه قدم کارمیکنم . درکارها مشورت میکنم .

۳- زندگی من به چه طریق در زمان بهبودی تغییر کرده ؟ ایا باور دارم که تغییرات بیشتری هم امکان دارد؟

از طریق مشورت کردن کمتر خودم را به دردسر انداخته ام و ارامش بیشتری را تجربه میکنم . بله چون تا اینجایی که هستم شاهد ارامش بیشتری هستم پس هرچه جلو تر بروم مسلما تجربیات مثبت زیادی کسب خواهم کرد

۴- من تمایل دارم.............باز گردد؟

مشورت کنم . صبرکنم و اشتباهاتم را بپذیرم

۵- ایا کاری هست .....................................................؟ ...............ان کار چیست

بله در گذشته از مشورت کردن فراری بودم و از گفتن اینکه نمیدانم ترس داشتم . امروز اقرار میکنم که من فقط به اندازه ای میدانم که زندگیم را اشفته کنم

۶- من چه اعمالی....................................................................؟

کارکرد قدم رفتن به جلسه . مشورت باراهنما ودیگران . نرفتن در زمین بازی و پیش یار بازی

۷- ایمان من چگونه رشد کرده ؟

همینکه پاک هستم . احساس بهتری نسبت به زمان مصرف دارم . کمتر درد میکشم

۸- ایا قادر بوده ام .............................................................................................؟

متاسفانه بیماری من فراتر از مصرف مواد مخدر است و خیلی وقتها رفتارم با کوچکترین مشکلی که پیش می اید بیمارگونه میشود

۹- چه ترسهایی دارم ...................................................................؟

معمولا چون من همیشه خودم بدون مشورت کردن کارهایم را انجام میدادم ترس دارم اگر به دیگری اعتماد کنم ضرر کنم بیشترین ترس من ترس از اشتباه است

۱۰ - چه کارهایی .....................................................................................؟

بهترین کار مشارکت در مورد ترسهایم میباشد چون در انصورت است که میتوانم بهتر تصمیم گیری کنم

۱۱- چه اعمالی ...................................................................................................؟

اینکه در کارکرد قدم صداقت بخرج بدهم  . حتی باداشتن ترس قدم بنویسم و به جلسه بروم

۱۲ - ایا امروز از یک...............................................................................................؟

من هرروز که به جلسه میروم از گروه برای پاک ماندن کمک میگیرم . راهنما نیز به من ارامش میدهد و هر روز نشریات را که میخوانم روز خوبی را تجربه میکنم

۱۳ - ایا امروز با ...................................................................................................؟

معمولا این کارها اولین اولویت زندگیم هستند. وقتی این کارها را انجام میدهم احساس ارزش و غرور سازنده به من دست میدهد

حرکت به جلو

۱ - انجام چه .............................................................................................................؟

اینکه برنامه را همانطور که هست اجرا کنم . بجای دنبال کردن اما و اگر بهترین سعی را برای بکارگیری اصول انجام بدهم

۲ - من چه اعمالی............................................................................................................؟

اینکه اگر اشتباه کردم بجای سرزنش کردن خودم ببینم چه کارهایی را انجام دادم و چه کارهایی را انجام ندادم که اشتباه کردم . مسلما من یک روزه معتاد نشده ام که یک روز بهبود پیدا کنم

۳ - درک من از قدم دو ................................................................................................./

بهترین چیزی که قدم دو به من داد این است که من جواب همه سوالات را بلد نیستم و اگر با دیگران مشورت کنم هیچ عیبی که ندارد بلکه مرا قویتر میکند

لازم به ذکر است درک هرکس مختص به خود او است شما هر درکی که داشته باشید درست است

۴ - دانش و تجربه ......................................................................................................؟

من درک و شناخت بهتری از خودم پیدا کردم و نظرم نسبت به خودم تغییر کرد
نوشته شده توسط سعید - گمنام  | لینک ثابت |